Pomiar prędkości rolek

W roku 2011 CPM wprowadził na rynek innowacyjny sposób pomiaru prędkości rolek granulatora. Potocznie system ten zwany jest ABS-em i umożliwia zdalny pomiar prędkości rolek, co zapobiega przerwom w produkcji, spowodowanych zasypaniem matrycy. Konstrukcyjnie jest to układ wielobiegunowych magnesów zainstalowanych na tylnej części rolek prasy, które wzbudzają impulsy w czujnikach magnetycznych wbudowanych w korpus przekładni. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić cenne godziny produkcji, które potrzebne są na oczyszczenie prasy i ponowne uruchomienie.